Název projektu:  výroba dřevěných domů

Popis projektu:

Cílem projektu je vybudování a provoz sociálního podniku se zaměřením na výrobu a stavbu ekologických dřevěných domů.

Projektem dojde k vytvoření 4,5 pracovních míst při přepočtu na plné úvazky, z toho 2,0 úvazku pro vedoucí tým (2-3 pozice) a 2,5 úvazku pro osoby z cílových skupin (osoby dlouhodobě nezaměstnané a nebo osoby zdravotním postižením). Zde se bude jednat o 3-4 pracovní pozice pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Specifickým cílem projektu je pomocí příspěvku na zajištění moderních výrobních technologií (dřevoobráběcí stroje) podpořit rozvoj nového sociálního podniku. To umožní trvale udržitelné zaměstnání cílové skupiny.

Společnost se bude věnovat rozvoji vlastních zaměstnanců a jejich zapojení do rozhodování o dalším směřování firmy, respektovat principy sociálního podnikání.

Personální kapacita bude zajišťována vytvořením cca 7 nových pracovních míst, při přepočtu na plné úvazky se bude jednat o hodnotu 4,5. Minimálně 3 pracovních míst (při přepočtu na plné úvazky 2,5) budou vytvořena 
pro cílovou skupinu tzn. více než 30% podíl cílové skupiny ve společnosti).

Zisk společnosti bude minimálně ve výši 51% zpětně reinvestován do rozvoje společnosti a jejích
pracovníků. Dojde tak k zajištění dlouhodobé ekonomické soběstačnosti sociálního podniku jako
zaměstnavatele osob z cílových skupin a tím vyváření dalších pracovních příležitostí pro tyto osoby.
Projekt bude jednak ekonomickým a také sociálním přínosem pro místní region a jeho rozvoj.

projekt je spolufinancován evropskou unií